Zanim zadasz pytanie lub otworzysz nowy wątek, sprawdzić poprzez "szukajkę" ( w prawym górnym rogu ) czy Twój problem nie był już omawiany na forum.Forum Opel Zafira - KlubZAFIRA.net
Niepoprawny kod autoryzacji. Czy na pewno próbujesz uruchomić tę funkcję w poprawny sposób? Spróbuj ponownie.